bg

O firmie PDF Drukuj

 

Golden Tours - Biuro podr?y kluczbork

Oferujemy Pa?stwu nasze do?wiadczenie, ktre zdobyli?my dzi?ki praktyce w kraju i za granic?.  Wiedza, ktr? zdobyli?my, wsp?pracuj?c z najwi?kszymi organizatorami imprez turystycznych, pozwala nam przygotowywa? oraz proponowa? Pa?stwu wymarzone wycieczki oraz wczasy.

 

Znajomo?? wi?kszo?ci hoteli oraz kurortw turystycznych wynika z naszych prywatnych do?wiadcze?, ktre zdobyli?my poprzez praktyk? m. in. w Egipcie, Tunezji i Turcji.

 

Otwieraj?c w 2008 roku Goldentours, zaanga?owali?my  nasz? wiedz? w przygotowanie oferty odpowiedniej dla Waszych oczekiwa?. Poszerzaj?ca si? baza  zadowolonych klientw (m. in. szko?y, zak?ady pracy) jest nasz? najlepsz? wizytwk? oraz dowodem na to, ?e jeste?my kompetentnym partnerem dla Pa?stwa wymaga?.

 

Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci wsp?pracujemy z  wieloma najwi?kszymi  organizatorami  wyjazdw w kraju i za granic?, co daje nam szerok? mo?liwo?? proponowania Pa?stwu bardzo zr?nicowanej i sprawdzonej oferty.

 

Jeste?my przekonani, ?e ka?dy z Pa?stwa znajdzie u nas odpowiednie dla siebie z?ote podr?e. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.

dyplom - eximtours2011

dyplom - vivaclub2009